Община Две могили

+ - =

Публична покана за снегопочистване
Miercuri, 24 Septembrie 2014 13:00
There are no translations available.Публичната покана е публикувана в Портала на обществените поръчки под уникален номер 9033960.

Необходимата документация за участие може да изтеглите от тук.

Съобщение за отваряне на оферти.

Протокол.

Заповед за обявяване на класираните участници в поръчката.

 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSF


Избори за Народно събрание 11.07.2021

Module error

Преброяване 2021

Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright 2010 Municipiul Dve Mogili. Toate drepturile rezervate.