Община Две могили

+ - =

Туристически обекти
There are no translations available.

   Характерна особеност на община Две могили е красивата екологично чиста природа, съчетана с богато културно-историческо наследство. В общината има възможност за развитие на селски, еко, пещерен, риболовен, религиозен, културен туризъм.

  

   1.Основен туристически обект е Природна забележителност Пещера „Орлова чука”. Намира се в скален масив край село Пепелина по поречието на река Русенски Лом. Дълга е 13 500 метра и по този признак се нарежда на второ място от благоустроените пещери в страната. Откриването й става случайно през 1941 г. Пещерните галерии изпъстрени с множество сталактити, сталагмити и сталактони я правят една от най-красивите пещери в България, привлекателна за многобройните туристи от страната и чужбина. В галериите й живеят над 15 пещерни вида. В скалните галерии се размножава и вида писклив прилеп, който е уникален за цяла Европа.
   Пещерата се стопанисва от Община Две могили и съгласно чл. 51 от Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите, предоставяни на физически и юридически лица на територията на Община Две могили, област Русе, за посещение на туристически обект Пещера "Орлова чука" във времето от 10.00 до 17.00 часа, таксата е в размер, както следва:
   От 01 август 2017 година цени за ползване на хижа „Орлова чука” са както следва:
а) За една вечер – 135.00 лева на вечер за ползване на цялата хижа;
б) За наемане на стая  с три легла 50.00 лева на вечер;
в) За наемане на стая с две легла – 36.00 лева на вечер.

В цените на услугите по чл. 62в е включен ДДС.


Телефони за връзка с отговорника на туристическия обект:

GSM: +359 895567533 - ОП "ОХ"

Заповед № РД-663 от 21 август 2007 година на Министерство на околната среда и водите.

   2. Защитена местност „Находище на Уехтрицова урока – село Острица” в местност „Къс баир”. Тук през 2010 г. е открит нов растителен вид, непознат за науката до този момент. Растението носи името Уехтрицова урока (Bupleurum uechtritzianum S.Stoyanov) и е открито от Стоян Стоянов. През месец февруари 2012 г. той, заедно с Валентина Горанова от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при Българска Академия на науките внесоха предложение за обявяване на нова защитена местност с цел опазване местообитанието на уникалното растение. Уехтрицовата урока е рядък балкански ендемит, разпространен единствено в североизточните части на Балканския полуостров и никъде другаде по света. В землището на с. Острица се среща на площ, по-голяма от 300 дка. Със Заповед РД-18/11.01.2013 г. Министерство на околната среда и водите обявява новата защитена местност, в която са забранени всякакви дейности, застрашаващи местообитанието на ценното растение.

   3. Лесопарк “Аязмото” в село Каран Върбовка, отреден с Решение № 4351/28.12.1971 г. на Министерството на горите, разположен върху 3483 дка залесена площ, уникален с природната си красота, съчетана с лечебна минерална вода.
   В околностите на селото е местността “Бобов дол”, в която се намират вековното дърво и стар кладенец. Дървото е обявено за защитен обект със Заповед № 343 /04.07.1978 година на КОПС и е с ДР №987. Това е дъб от вида Зимен дъб, височината му е около 25 метра, а обиколката на ствола – 4.16м. В съседната местност “Дял Сърш” също има десетки вековни дъбове, габъри и круши.
   Манастир „Света Марина” е разположен край с. Каран Върбовка и се намира на около 20 км. от общинския център Две могили и на 50 км. южно от гр. Русе. Известен с лековитото си аязмо. Още от Средновековието манастирът се утвърждава като най-известният култов център с патрон Св. Марина в Източна България. Манастирът е един от най-старите български манастири, които са от периода на Второто българско царство /1187-1396/. През 2013 г. е включен в списъка на 100-те национални туристически обекти в България под номер 50 ″б″. Ежегодно през м. юни в района на манастира се провежда двудневен фолклорен фестивал „Жива вода”.

   4.В гр. Две могили се намират Къща-музей и паметник на Филип Тотю – борец за национално освобождение, наричан от народа “Хвърковатия войвода”. Филип Тотю е роден на 10 април 1830 год. в махала Гърците до с. Вонеща вода. Последните си години прекарва в Две могили, където на 22 март 1907 година непокорното сърце на войводата престава да тупти. Гробът му се намира до църквата “Света Троица”. През 1973 година в центъра на град Две могили признателните потомци издигат величествен паметник. Голямата бронзова фигура на “Хвърковатия” войвода, устремена напред, напомня за неговия бурен и достоен за подражаване живот, а къщата, в който е живял след Освобождението, е превърната в „Къща музей”. Тя се намира в гр. Две могили, ул. “Филип Тотю” № 3. Музеят е отворен целогодишно за посещение от туристи. Къщата се стопанисва от Община Две могили и за посещение се заплаща такса в размер1.00 лев на човек за лица в трудоспособна възраст. Телефон за контакти GSM 0895567539 К. Пенчев.

 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSF


Избори за Народно събрание 11.07.2021

Module error

Преброяване 2021

Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright 2010 Municipiul Dve Mogili. Toate drepturile rezervate.