Община Две могили

+ - =

Възлагане на обществена поръчка СМР "Медицински център и ЦОП"
Thursday, 30 January 2014 15:09
There are no translations available.
Решението е публикувано в Портала на обществените поръчки под уникален номер 583270.

Обявлението за обществената поръчка може да видите тук.

Необходимата документация за участие може да изтеглите от тук.

Справка за извършени плащания.

 
Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright © 2010 Dve Mogili Municipality. All rights reserved.