Община Две могили

+ - =

Съборът Орлова чука

     Съборът „Орлова чука” в едноименния природен парк се възстанови през 2008 г. след дълго прекъсване. В уникалната природна местност, обградени от природното спокойствие и красота самодейци от двемогилска и съседни общини радват любителите на природата, музиката, песните и танците със своите изпълнения. Гост-изпълнители на фолклорния събор до сега са били Милко Калайджиев, Гуна Иванова, Поли Паскова и Здравко Мандаджиев. Съборът е повод за един ден да се откъснеш от напрегнатото ежедневие, да се видиш с приятели, да се повеселиш и зареден с енергията на природата - да продължиш напред.

 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSF


Избори за Народно събрание 11.07.2021

Module error

Преброяване 2021

Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.