Община Две могили

+ - =

МДФФ с фолклора от миналото

     От 2008 год., с решение на Общински съвет последната седмица на месец август е определена за честване седмица на общината. Този празник е изпълнен с много културни, спортни и забавни прояви. Сред събитията от културния живот на общината се откроява ежегодния Международен детски фолклорен фестивал „С фолклора от миналото - заедно в бъдещето, който всяка година я прави място за международен културен обмен.

     Деца от различни държави и етноси взаимно опознават традициите, песните и танците си, докосват се до многообразието във фолклора на различните народи, обединени не само от любовта си към традицията, а и от посланията, които носи изкуството - послания за един по-добър, по-човечен свят, свят без граници - пъстър и многообразен, свят на толерантността, човечността, приятелството и добротата.

 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSF


Избори за Народно събрание 11.07.2021

Module error

Преброяване 2021

Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.