Община Две могили

+ - =

Читалищни изяви през 2010 г.
There are no translations available.

     Читалищата са не само традиционни културно-просветни организации, но и съвременни центрове с характерни социални и граждански функции. Като активна може да се назове дейността на читалищата от община Две могили през 2010г. Всичките 11 читалища са съдебно регистрирани и вписани в регистъра на министъра на културата в сроковете и според указанията на Закона за народните читалища. Делегираната субсидия за читалищата е разпределена съгласно указанията на МК от Общинска комисия, назначена със заповед на кмета на общината. Читалищата развиват своята дейност, разчитайки на тази субсидия и собствените приходи. В действителност средствата от държавния бюджет покриват една малко по-висока от минималната работна заплата – тази на библиотекаря, който в селата е и секретар, и счетоводител, и чистач, и организатор. Тези средства са и за поддръжка на читалищната сграда и текущи разходи. Приетата от Общински съвет културна програма за развитие на читалищата на територията на община Две могили се осъществява, независимо от финансовата криза и наложените бюджетни ограничения. Нещо повече - родиха се инициативи, които не бяха предвидени, нито заложени финансово. Положително е, че за осъществяването на културната си програма, читалищата и колективите, работещи в тях срещат в лицето на местната власт партньор, което пък допринася за една успешна и за читалищата и общината творческа година.

     Допреди няколко години самодейността в общината се идентифицираше с групата на чилновските баби. Днес любителските колективите са вече девет. Участията им в регионални и национални събития и прояви донесоха много и престижни отличия в общината, които са оценка и възнаграждение за безкористния труд на самодейците.Възстановиха са народни обичаи и традиции, в резултат на което в празничният цикъл на общината се завърнаха Бабинден, Трифон Зарезан, Цветница, Великден, Еньовден. В с. Широково за трета поредна година „денят на заврения зет” стана повод за общоселска среща с много хумор, настроение и емоции. Местните общности все по осезаемо изпитват вътрешна потребност да участват в читалищните инициативи, защото откриват в тях възможност за общуване, за споделяне, за разнообразяване. Усещането, че си полезен, че хората имат нужда от теб, че има какво да дадеш на останалите е силна мотивация за хората в пенсионна възраст да се включват в читалищните прояви, като начин за преодоляване на изолацията и самотата. Може би тази е причината, както и създадените благоприятни условия, за толкова кратко време да се сформират вокални групи към почти всички читалища в общината. В Две могили и селата Широково, Острица, Каран Върбовка, Чилнов, Батишница, Бъзовец и Кацелово функционират самодейни вокални състави, които активно се включват в местните , общински и регионални инициативи. През 2010 г. със съдействието на общинското ръководство вокалните групи взеха участие в Балканфолк-Велико Търново, „Уикенд туризъм Русе-2010”, Втори европейски шампионат по фолклор „Еврофолк-2010”, ”Златната гъдулка”--Русе, събор „Орлова чука” - с. Пепелина, събор „Жива вода”- с. Каран Върбовка, „Събор на хърцоите” – с. Кацелово, ”Иширково пее и танцува”- с. Иширково, общ. Силистра, ”За таланта възраст няма” - гр. Русе, ”Листопад на спомените” - гр. Варна и др. След престижния златен плакет за община Две могили през 2009 г. от „Смолян-2009”, групите от Кацелово и Чилнов бяха удостоени със специалната награда плакет от Националния събор „Копривщица-2010”. Номинираните състави представиха общината на концерта по повод Деня на народните будители в гр. Русе.

     През 2010г. се реализираха два нови проекта , целящи популяризирането на местните обичаи и традиции, както и даденостите на населеното място. През м. май в уникалната с природните си дадености местност „Аязмото” в с. Каран Върбовка се осъществи една дълго обмисляна идея-съборът „Жива вода”, свързващ в едно живителната сила на целебния извор и непресъхващата съкровищница на народното творчество. С подкрепата на общинска администрация и ентусиазма на самодейците от Кацелово през месец август селото обедини най-старата етнографска група в България в първия „Събор на хърцоите”. Тези две събития и занапред ще имат трайно място в културния календар на общината.

     През 2010 г. се навършиха 180г. от рождението на легендарния войвода Филип Тотю, избрал да прекара последните години от живота си в Две могили. По инициатива на общинска администрация тази годишнина се отбеляза с тържествена заря-проверка с участието на НВУ „В.Левски” – гр. В. Търново. Честването бе съпътствано от редица други мероприятия и силно отразено в националните медии. Да изразят уважението и почитта си към делото на една от най-бележитите личности от епохата на нашето Възраждане - тази на Войводата - пред паметника на Филип Тотю в Две могили се събраха родолюбиви българи от цялата страна.

     В рамките на панаирните дни и седмицата на общината се осъществиха редица спортни и културни мероприятия, които се радваха на подкрепа и интерес от страна на населението: републикански турнир по конен спорт, VІІ Международен детски фолклорен фестивал „С фолклора от миналото-заедно в бъдещето” с участието на Румъния, Молдова и Македония, традиционен събор “Орлова чука” в едноименната местност и др. Хората от общината имаха възможност да гледат концертите на Българе и тримата тенори, Поли Паскова и Здравко Мандаджиев, Веселин Маринов и театралните постановки „Веселите вдовици” със Стоянка Мутафова и „Женско царство” на силистренския театър.

     През м.септември участниците в клуба по екология към читалището осъществиха работно посещение в Италия, където споделиха опит, инициативи и добри практики в дейностите по опазване на околната среда.Визитата бе по проект по европейска програма „Грюндвинг”, в който читалището е партньор.

     На 22 септември пред паметната плоча на гара Две могили, свидетелствуваща че именно в Две могили е написан Манифеста за независимостта на България /факт,открит наскоро/, ученици от клубовете „Съхрани българското” от Русе и Две могили положиха венци в знак на признателност и уважение. Кметът на общината откри във фоайето на гарата фотоизложба, разкриваща в снимки пътя на българската Независимост.

     „30 години „Мъдрост” отбеляза с концерт в салона на читалището през м. ноември пенсионерски клуб Две могили.

     За 4-та поредна година във всички населени места от общината се осъществяват поздравителни коледни концерти.

     Всички тези инициативи се реализират благодарение на добрата съгласуваност работата между читалищата и общинската администрация.

     За подпомагане дейността на народните читалища през м. октомври т.г. всичките 11 читалища на територията на общината кандидатстваха пред МК за допълваща целева субсидия. Читалището в Две могили кандидатства по мярка 321 от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 с проект „Подобряване на културната инфраструктура в община Две могили и създаване на условия за по-добри културни услуги в Читалище "Св.св Кирил и Методий-1919" - гр. Две могили по мярка 321 - Основни услуги за населението и икономиката в селските райони.

     През 2009 г. се положи началото на нов съвместен проект между Министерството на културата и ПРООН – „Глобални библиотеки – България”. Партньори по проекта са още и Държавната агенция за информационни технологии /ДАИТС/, Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/ , Съюзът на библиотечните иинформационни работници /СБИР/. За съжаление в двете,одобрени на първи етап библиотеки-тези в Две могили и Чилнов , все още не е доставено предвиденото оборудване, което забави процеса на практическото начало на глобалната библиотека.

     Липсата на информационни технологии в читалищата може да се отчете като недостатък, защото тя възпрепятства и модернизирането им като културни информационни центрове, повишаващи достъпа до информация и комуникация в малките населени места. Моделът на селското читалище като информационно-технически посредник ще подпомогне развитието на селските райони за периода 2007-2013 година, ще допринесе за подобряване качеството на живот в малките общности - преодоляване на информационната бариера в селските райони, както и укрепване на капацитета на селските читалища като местни информационни посредници.

     Читалищата спомагат за оформяне на естетическите критерии на населението на територията в която се намират, за повишаване на чувството за национална гордост, за утвърждаване на патриотично самосъзнание и създаване на нравствени добродетели, за откриване на нови млади таланти от подрастващото поколение и други дарования, както и включването им в сферата на любителското и професионално творчество. Многостранното културно развитие на младите хора, както и възможността да опознават културното многоообразие на нацията е добра предпоставка за развитието на всички сфери на общественият живот.

     Местната власт, читалищните дейци и НПО (с насоченост към създаване и опазване на духовните ценности) трябва да съдействат в най-голяма степен за социалната и културна реализация и интеграция на младите хора, независимо от тяхната етническа или религиозна принадлежност.

 
Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright © 2010 Dve Mogili Municipality. All rights reserved.