Община Две могили

+ - =

Обществена трапезария
There are no translations available.

     Социална услуга, предоставяна от Община Две могили на територията на всички населени места в общината след защита на проект пред Фонд „Социално подпомагане”.

     Услугата се предоставя обикновено през есенно-зимния период и включва доставка на топъл обяд /супа, основно ястие и хляб/ на социално слаби граждани на общината.

   Целевите групи са:

  • Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;
  • Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях;
  • Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии /пенсии за осигурителен стаж и възраст; пенсии за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност /;
  • Скитащи и бездомни деца и лица.

     Ползвателите на услугата „Обществена трапезария” се определят от специално назначена за целта комисия, след подаване на типови заявления и сключване на договор с Община Две могили. Услугата е безплатна.

 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSF


Избори за Народно събрание 11.07.2021

Module error

Преброяване 2021

Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright 2010 Municipiul Dve Mogili. Toate drepturile rezervate.