Община Две могили

+ - =

Център за настаняване от семеен тип гр. Две могили

Адрес: гр. Две могили, ПК 7150, ул. „Филип Тотю” №16, тел. 0895 567536
e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Управител: Цветелина Василева Йорданова  

    Социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип” е разкрита през 2009 г. със Заповед № РД01-932/25.09.2009 г. на Изпълнителния Директор на АСП, с целева група „възрастни с увреждания”. Със Заповед № РД01-1385/02.12.2014 г. на Изпълнителния Директор на АСП се изменя: „Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствена изостанолост”. Услугата е държавно делегирана дейност.
Капацитетът е 15 места и към 01.12.2015 г. е запълнен.


   Социалната услуга осигурява възможност на потребителите да живеят в спокойна среда с необходимите за нормален живот битови условия, професионална подкрепа, емоционална и психическа стабилност, социални контакти и живот в общността.
    Всяко лице разполага с лично пространство и с пространство за общи дейности с другите лица и екипът на ЦНСТВХУИ. За организиране на ежедневието на потребителите на социалната услуга се грижи екипът на ЦНСТВХУИ, състоящ се от социални работници, трудотерапевт и медицински сестри. Екипът създава и осигурява условия за включване на лицата в разнообразни дейности, занимания и инициативи съобразно индивидуалните им интереси и възможности.
   Настаняването става със заповед на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” гр. Две могили.

 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSF


Избори за Народно събрание 11.07.2021

Module error

Преброяване 2021

Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.