Община Две могили

+ - =

Обучение по стратегическо планиране на служители от общинска администрация и общински съветници по Проект "Партньорство за просперитет"
Thursday, 08 November 2012 15:15
There are no translations available.Поканата е публикувана в Портала на обществените поръчки под уникален номер 9008457.

Необходимата документация за участие може да изтеглите от тук.

 
Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright © 2010 Dve Mogili Municipality. All rights reserved.