Община Две могили

+ - =

Предложение за награждаване на Иван Цанев Иванов
26 Септември 2012

   Съгласно чл.5 от Наредба№8 за символиката, за именуване и преименуване на улици, обекти с общинско значение и за паметниците и други възпоменателни знаци на територията на Община Две могили


Биографичен очерк на поета Иван Цанев Иванов може да изтеглите от тук.


 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSFModule error

МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019


Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.