Община Две могили

+ - =

Предложение за награждаване на Иван Цанев Иванов
26 Септември 2012

   Съгласно чл.5 от Наредба№8 за символиката, за именуване и преименуване на улици, обекти с общинско значение и за паметниците и други възпоменателни знаци на територията на Община Две могили


Биографичен очерк на поета Иван Цанев Иванов може да изтеглите от тук.


 
Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.