Община Две могили

+ - =

Среща на участници в проект „Активни граждани в контекста на Европейската общност”
Wednesday, 29 August 2012 12:32
There are no translations available.

Среща ( мобилност) на участници в проект
„Активни граждани в контекста на Европейската общност”, организирана и проведена в България, Две могили:
 22 -27 август 2012 г.


Групата (14 човека) от Румъния пристигна на 22 август, около 1630 часа. Посрещането се организира в „Сити Арт хотел” в гр.Русе. В предварително предадената програма се уточниха работните дейности.
Посрещане в Община Две могили на 23.08.2012 г.
Румънската група пристигна около 10 ч. в Община Две могили. Бяха посрещнати и приветствани от г-жа Кремена Любенова и г-жа Айлин Юсеинова. Присъстваха: Мария Асенова, Миланка Добрева- директор ЦДГ „Св.Св.Кирил и Методий”, Две могили, Венета Илиева- директор ЦДГ „Първи юни”,с.Баниска, Надежда Недялкова- детска учителка към ЦДГ Две могили., партньори от България в проекта.
След официалната част от приветствия и поздрави се пристъпи към Работната среща.
На тази Работна среща се разгледаха дейностите от проекта. Г-жа Миланка Добрева и г-жа Венета Илиева предствиха презентация на извършеното до този момент по календарния план.

На присъстващите гости им бе раздаден Въпросник, който те ще попълнят. И ще отговорят на въпроси за мобилностите, организираните дейтности и отношенията между партньорите. Обсъдихме предстоящата мобилност на българските участници в проекта в Румъния
След кратките презентации се избра и мястото на засаждане на два храста „Туя” пред сградата на Община Две могили, като Доброволческа акция. По този начин двете страни от участащите в проекта засвидетелстваха доброто намерение и доброто отношение една към друга. Тези храсти ще бъдат обгрижвани от нас и ще са част от Доброволчеството по проекта. Поставените табели, с инициалите на проекта и логото на Програмата ще свидетелстват за тази инициатива. Направените снимки ще са част от материалите в проекта
След Работната среща преминахме към следващата част от дейността в програмата за деня- Доброволческа екоакция в местността „Аязмото” в с. Каран Върбовка и посещение на църква „Света Марина”
В следващите дни дейностите се организираха по програмата на проекта. Паралелно с работните срещи организирахме и разходки в района: посещение на Басарбовски манастир и крепостта в Червен, пещера „Орлова чука”, предоставихме възможност на участниците в проекта да се насладят на хубавото време в България и да отдъхнат в комплекс „Рай”.
Вечерта беше организирана официална вечеря с присъствие на заместник кмет на Община Две могили г-жа Кремена Любенова. Подарихме индивидуални подаръци на всички участници в проекта. Поканени бяха да присъстват на официалното откриване на Международния детски фолклорен фестивал „С фолклора от миналото-заедно в бъдещето” организиран за 9-ти път в гр.Две могили.
Проведената разходка в лесопарк „Липник” с. Николово, се организира с цел обсъждане проблема в България за опазване на околната среда, доброволческите инициативи в страната, грижата за застрашените видове. Проведе се и разговор за предтоящите дейности в проекта, европейските ценности, цели, междукултурното образование и обучение. Сравнение направихме между двете култури, системите на образование и работа с деца. Обсъдихме равенството между половете и отношението на обществото към различните.
Върнат ни бе попълнен Въпросника. Оценките са в диапазона на добро и отлично, което говори за добрата организация на работа и приятните впечатления от присъстващите. Предадохме на участниците в проекта сертификати, които са задължителен атрибут за мобилността по проекта.
На изпращането гостуващите румънски приятели подчертаха, че очакват групата от България с нетърпение и остават с много хубави впечатления от страната. За тях гостуването в България е пълно с приятни емоции, изпитали удовлетворение от работата по проекта, очаровани от радушните и отзивчиви хора, които срещнали в град Две могили.


 
Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright © 2010 Dve Mogili Municipality. All rights reserved.