Община Две могили

+ - =

Проектиране, отпечатване и доставяне на информационни брошури по проекти финансирани по Оперативна програма „Административен капацитет”
Monday, 16 July 2012 14:23
There are no translations available.


Поканата е публикувана в Портала на обществените поръчки под уникален номер 9004017.

Необходимата документация за участие може да изтеглите от тук.

 
Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright © 2010 Dve Mogili Municipality. All rights reserved.