Община Две могили

+ - =

Лични лекари

д-р Катя Атанасова - ОПЛ

адрес:  гр. Две могили, ул. ”Христо Ботев” 19, тел: 08141/22-47

обслужва: гр. Две могили, фелдшерски участък в с. Батишница

работно време: 7,30-12,00 часа, 14,00-16,00 ДП, 16,00-18,00 часа

 

д-р Таня Попова – ОПЛ

адрес: гр. Две могили, ул. ”Христо Ботев” 19, тел: 0888230558

обслужва: гр. Две могили, с. Каран Върбовка, с. Широково, с. Пепелина

работно време: 7,30-12,00 часа, 14,00-16,00 ДП, 16,00-18,00 часа

 

д-р Ангел Брайков – ОПЛ

адрес: гр. Две могили, ул. ”Христо Ботев” 19, тел: 0889940021

обслужва: гр. Две могили, фелдшерски участък в с. Острица

работно време: 7,30-12,00 часа, 14,00-16,00 ДП, 16,00-18,00 часа

 

д-р Иван Ангелов – ОПЛ

адрес: с. Кацелово, ул. ”Трети март” 40, тел: 08149/22-24

обслужва: с. Кацелово

работно време: 7,30-12,00 часа, 14,00-16,00 ДП, 16,00-18,00 часа

 

д-р Евгени Тодоров – ОПЛ

адрес: с. Баниска, тел: 0885257411

обслужва: с. Баниска, с. Помен, с. Могилино

работно време: с. Баниска - Понеделник, сряда, петък; с. Могилино и с. Помен - Вторник, четвъртък

 

д-р Виделина Моллова – ОПЛ

адрес: с. Бъзовец, ул. ”Г. Димитров” 101, тел: 0889971601

обслужва: с. Бъзовец, фелдшерски участък в с. Чилнов

работно време: 7,00-8,00 ДП, 8,00-12,00 часа, 15,30-18,00 часа.

 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSF


Избори за Народно събрание 11.07.2021

Module error

Преброяване 2021

Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.