Община Две могили

+ - =

Покупка на течни горива – бензин А95Н и гориво за дизелови двигатели чрез карти за безналично плащане, собственост на Изпълнителя, за нуждите на моторни превозни средства, собственост на Община Две могили
18 Май 2012

Решението може да свалите от тук.

Необходимата документацията може да свалите от тук.

 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSF


Избори за Народно събрание 11.07.2021

Module error

Преброяване 2021

Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.