Община Две могили

+ - =

Временни комисии
There are no translations available.

Временна комисия за изработване на проект за Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Временна комисия за организиране и провеждане на конкурс за избор на Обществен посредник на територията на Община Две могили, Област Русе

 

Bank account

UBB BRANCH DVE MOGILI
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSFModule error

МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019


Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright © 2010 Dve Mogili Municipality. All rights reserved.