Община Две могили

+ - =

Временни


ВРЕМЕННИ КОМИСИИ

в Общински съвет при Община Две могили
мандат 2011– 2015 година) 


Комисия Състав Позиция

1

За изработване на Проект за Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Христина Димитрова ЕФТИМОВА

Председател

Пламен Петков          ЛАШЕВ

Член

Светлозар Милчев      ДОНЕВ

Член

Айдън Сабриев КАРАМЕХМЕДОВ

Член

Татяна Димитрова ВАСИЛЕВА

Член 

2

За организиране и провеждане на конкурс за избор на Обществен посредник на територията на Община Две могили, Област Русе

Христина Димитрова ЕФТИМОВА

Председател

Пламен Петков
ЛАШЕВ

Секретар

Татяна Димитрова
ВАСИЛЕВА

Член

Светлозар Милчев
ДОНЕВ

Член

Юсеин Ахмедов
ЮСЕИНОВ

Член

 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSFModule error

МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019


Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.