Община Две могили

+ - =

Спечелен проект "Активни граждани в контекста на европейската общност"
Marţi, 11 Octombrie 2011 00:00
There are no translations available.

Община Две могили спечели международен проект на тема „Активни граждани в контекста на европейската общност” по секторна програма Коменски, дейност  Регионални партньорства към Центъра за развитие на човешките ресурси в гр. София. Проектът е на стойност 20 000 евро, ще продължи две години и ще приключи на 31.07.2013г. Партньор на общината в чужбина е Регионален инспекторат по образованието в гр.Търгу Джиу, Румъния. В изпълнението на дейностите по проекта като местни партньори ще вземат участие ЦДГ „Св. Св. Кирил и Методий” - гр.Две могили, ЦДГ „Първи юни” – с.Баниска и Училищно настоятелство при СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” - гр. Две могили. В проекта са застъпени много дейности, които ще подпомогнат съвместно служители от общината, детските учителки и родители да обменят опит и добри практики с румънските си партньори  относно заемане на активна позиция в обществото, членството ни в Европейския съюз, доброволчеството и много други.

 
Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright 2010 Municipiul Dve Mogili. Toate drepturile rezervate.