Община Две могили

+ - =
http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/5146781.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/510916park_site.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/1647095.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/9484464.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/102362ivcho_site.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/831250sabor_site.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/691751shirokovo_most_site.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/407067IMG_0008.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/249908baniska_site.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/534207bazovets_site.JPG http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/994424chilnov_site.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/945315shirokovo_site.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/388363batishnica_site.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/731741mogilino_site.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/216015katselovo_site.jpg http://dvemogili.bg/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/394021pomen_site.jpg
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15

Подаване на заявления за гласуване по настоящ адрес
05 Октомври 2011

Избирателите, които желаят да гласуват по настоящ адрес в изборите за президент и вицепрезидент, за общински съветници и кметове е необходимо да подадат заявление по чл. 53, ал. 1 във връзка с § 10, ал. 3 от ПЗР на Изборния кодекс до 17,00 часа на 08. 10. 2011 г.  в община Две могили и но населените места на територията на общината.
Избирателите, които не се откриват в избирателните списъци, които са окачени по секциите за гласуване и желаят да гласуват е необходимо да се явят в отдел "ГРАО" за справка. До 08. октомври 2011г. можете да подадете заявления за гласуване по настоящ адрес
До 8 октомври, събота, е срокът, в който избирателите могат да подават заявления за гласуване на изборите на 23 октомври по настоящия си адрес.
По закон гражданите над 18 години се вписват в списъците за гласуване според постоянния си адрес. Изборният кодекс обаче предвижда възможности, при определени условия, човек да може да пусне бюлетина и на друго място.
За местните избори беше въведена 4-месечна уседналост. Така гражданите, които са с различни постоянен и настоящ адрес (и двата обаче трябва да са в България), могат да изберат на кой от двата да гласуват за кмет и съветници, стига регистрацията им на съответния адрес да е направена преди 23 юни 2011 г..
Ако предпочетат да пуснат бюлетината си в секцията по настоящия им адрес, трябва да подадат до 8 октомври заявление в съответната община, че искат да бъдат вписани в избирателния списък там. За удостоверяване на това, че са живели преди 23 юни в съответната община, трябва да представят и жълтия отрязък от адресната регистрация.
Гражданите с различен постоянен и временен адрес могат да избират също къде да гласуват за президент. За изборите за държавен глава няма изискване за уседналост, но за да се гласува по настоящ адрес също трябва да подадат заявление до 8 октомври.
Студентите и учениците, които искат да гласуват за кмет в града, в който учат, ако той е различен от населеното място, в което е постоянният им адрес, също трябва да подадат заявление за гласуване по настоящ адрес. На президентските избори студентите - редовно обучение, и пълнолетните ученици могат да гласуват в секция по избор в населеното място, в което учат. Нужна им е ученическа карта или заверена студентска книжка плюс документ за самоличност. На място в избирателната секция те попълват декларация, че няма да гласуват и на друго място и носят наказателна отговорност, ако нарушат забраната.
Ако през летните месеци - от 23 юни до вота, избирател е сменил документа си за самоличност, но без да променя постоянния или временния си адрес и те са в различни общини, също може да избере къде да пусне бюлетина.
Ако обаче има промяна на адресната регистрация в този период, то избирателят ще бъде вписан в списъка там, където отговаря на 4-месечната уседналост - те би трябвало да бъдат допуснати да гласуват в секциите по стария си адрес, независимо че в новите им лични документи е посочена различна регистрация.
В този случай гласоподавателите трябва до 8 октомври да се обърнат към предишната си община - по адреса, на който имат право да гласуват за кмет и общински съветници и да поискат на същото място да упражнят правото си да изберат държавен глава.
До 15 октомври пък е срокът, в който хора, изпуснати или извадени от избирателните списъци, трябва да обявят грешката пред общината и да предприемат стъпки, за да бъде отстранена тя.

Заявленията може да изтеглите от секция Избори 2011.

 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSFModule error

МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019


Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.