Община Две могили

+ - =

"Картини и игри на европейските страни"
22 Август 2011

Преди броени дни 10 младежи  от гр.Две могили и двама ръководители от общинска администрация  се завърнаха успешно от гр.Пуансе, Франция, където бяха на младежки обмен по повод спечелен проект  на общината по  програма "Младежта в  действие ". Заедно с младежи от  Франция, Италия, Румъния и България те представиха традиционни игри на открито. Българските младежи научиха чуждестранните си партньори да играят челик, ластик, дама и народна топка. Десетте дни  в скаутския лагер убедиха младежите, че могат да водят интересен природосъобразен начин на живот далеч от интернет и нови технологии.


 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSFModule error

МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019


Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.