Община Две могили

+ - =

Общински предприятия
There are no translations available.

     Общинско предприятие “Обществено хранене” е създадено с Решение №316 от 23.01.2009 година на Общински съвет гр. Две могили. Основната дейност е: “Организиране столовото хранене на учениците от СОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - гр. Две могили, приготвяне и транспортиране на храна на самотни възрастни хора, провеждане на общински мероприятия, увеселителни тържества и коктейли”.

     ОП “ОХ” се помещава в Ученическия стол - масивна сграда, построена през 1984г. върху 586 кв.м., съгл. АОС 22/17.12.1997г в двора на СОУ “Св. Св. Кирил и Методий” - гр. Две могили. Заетите лица в предприятието са 16.

      Контакти: Общинско предприятие “Обществено хранене”

      Гр. Две могили, ул. “Кирил и Методий” №17

      Тел. 08141 /22-33

 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSF


Избори за Народно събрание 11.07.2021

Module error

Преброяване 2021

Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright 2010 Municipiul Dve Mogili. Toate drepturile rezervate.