Община Две могили

+ - =

Програма на II фолклорен фестивал "Жива вода"
13 Юли 2011

Поради големия брой участници на фестивала, организаторите ограничават изпълненията на 2 песни за групи и 1 песен за индивидуални изпълнители.


Програма

 
Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.