Община Две могили

+ - =

Биографична справка
There are no translations available.

   Йордан Борисов е избран през 2008 година от Общинския съвет на  гр. Две могили за Обществен посредник. Завършил е висше образование по история, журналистика и право.

   Работил е като специалист в Национален музей по образованието - Габрово, главен специалист и директор на Държавен архив - Русе, завеждащ отдел "Политика" на в. "Русенски новини". През 1997 година е определен за заместник областен, а през 1999 - та и за областен управител на Област Русе. От 2002 до 2008 година е управител на Консултантско и посредническо дружество "Хелиос" ЕООД..

   Йордан Борисов е публикувал статии в специализираните научни списания, материали в централния и местния печат, радио и телевизия. Издал е книгите "Вести от Русчук", "Русенският период на Васил Друмев" и "Русе в старите снимки, документи и портрети".

   Община Две могили е единствената в Област Русе, която девет години има действащ Обществен посредник /местен омбудсман/.

 


За контакти:
     град Две могили – 7150, бул. „България” №84
     сл.тел. 08141/20 06, вътрешен 114, 08141/22 54
     моб. тел.  0888/311 511
     e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Приемни дни:
     Понеделник: от 10.00 до 14.00 часа

     Сряда:         от 11.00 до 14.00 часа

ПРИЕМНИ ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА ПО ПРЕДВАРИТЕЛНО УТОЧНЕН И ОБЯВЕН ГРАФИК 
Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright © 2010 Dve Mogili Municipality. All rights reserved.