Община Две могили

+ - =

Секретар
There are no translations available.


Мариета Иванова Петрова

Секретар на община Две могили


Родена на 02.12.1975. г.

Професионална реализация:

Психолог - ДДЮ с.Брестовица

Община Две могили - ст. специалист "Човешки ресурси", младши юрисконсулт, главен юрисконсулт, Секретар на Община Две могили

Образование:

Висше – магистър по право, професионална квалификация - юрист;бакалавър - педагог,психолог

Приемен ден:

Вторник и Четвъртък

Записване за приемния ден:

Всеки ден

Тел. 08141/22-54 – от 08.00 ч. до 17.00 ч. или чрез подаване на онлайн заявление

 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSF


Избори за Народно събрание 11.07.2021

Module error

Преброяване 2021

Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright 2010 Municipiul Dve Mogili. Toate drepturile rezervate.