Община Две могили

+ - =

Знаете ли, че...
  •      В Две могили се играе първата селска оперета в България. 25 години на читалищната сцена се изнасят постановка след постановка.Цялото село пее и играе.След оперетата „Време за любов” през 1961год, на която присъстват група музиколози,диригенти и композитори, начело с проф.Петко Стайнов, той признава:”Обиколил съм много страни по света,гледал съм големи постановки на опери и оперети, но не при всички случаи са ме побивали тръпки.От естествената и прекрасна игра на тази селска сцена почувствах такива тръпки”.
  •      Паметна плоча, която да свидетелства на сегашното и бъдещо поколение за историческото събитие от есента на 1908 г беше поставена на гара Две могили.С решение № 205/24.08.2008 г. Общинският съвет одобри предложението на група студенти от национално движение „Съхрани българското” и единодушно реши да увековечи знаменателното събитие, свързващо Две могили с раждането на манифеста на новата българска държавност. През есента на 1908г.правителствена делегация, пътуваща с влак от Русе към старопрестолния град, начело с Александър Малинов, спира на гара Две могили.По време на този престой министър-председателят съставя манифеста за обявяването на независимостта.
  •      Иконописецът на иконите в църквата „Света Троица” в Две могили Цаню Захариев е зографът от Тревненската иконописна школа. Негово дело са иконите в Разград (църква "Св. Никола" - 1863 г.), Тутракан (църква "Св. Никола" - 1864 г.) Лясковец ("Св. Атанас" - 1864 г.) и в Конгас, Бабадаг и Касапкьой (1864-1865), в Габрово ("Св. Богородица" - 1867 г.), Борисово, Тетово, (1875 г.), Кацелово, Две могили - Русенско, в Русе, Троян, Силистра, в Лесичери, в Разградско, Тулченско и Търновско.
 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSF


Избори за Народно събрание 11.07.2021

Module error

Преброяване 2021

Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.