Община Две могили

+ - =

Открита приемна в с. Кацелово
Miercuri, 24 Noiembrie 2010 00:00
There are no translations available.

Годишен отчет на кмета на Кацелово и кмета на общината събра в читалище Кацелово жителите на хърцойското село.

Припомням, че общинското ръководство пое ангажимент с встъпването в длъжност в края на всяка календарна година да изнася открити приемни във всяко населено място от общината, на които жителите да имат възможност лично да потърсят отговор от ръководството на общината за поставяни, но нерешени проблеми и въпроси в компетенциите и възможностите на общинска администрация.
След отчетите на местния и общинския кметове, съвместен концерт за жителите на Кацелово изнесоха съставите при Общински детски комплекс и самодейците от Кацелово.
Ежегодните приемни в населените места от общината са вид социологическо проучване за ръководството на общината. Личната среща с хората, които са ти повярвали, дава най-точна представа за справянето с общинските задачи и действителното положение на населените места.
Срещата се проведе в читалище Кацелово, което е най-голямото в общината. До седмица в него приключва ремонт на покрива на сградата на стойност 184 хил.лв., за които общината получи одобрение от Комисията по бедствия и аварии.
 
Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright 2010 Municipiul Dve Mogili. Toate drepturile rezervate.