Община Две могили

+ - =

Открита приемна в с. Кацелово
24 Ноември 2010

Годишен отчет на кмета на Кацелово и кмета на общината събра в читалище Кацелово жителите на хърцойското село.

Припомням, че общинското ръководство пое ангажимент с встъпването в длъжност в края на всяка календарна година да изнася открити приемни във всяко населено място от общината, на които жителите да имат възможност лично да потърсят отговор от ръководството на общината за поставяни, но нерешени проблеми и въпроси в компетенциите и възможностите на общинска администрация.
След отчетите на местния и общинския кметове, съвместен концерт за жителите на Кацелово изнесоха съставите при Общински детски комплекс и самодейците от Кацелово.
Ежегодните приемни в населените места от общината са вид социологическо проучване за ръководството на общината. Личната среща с хората, които са ти повярвали, дава най-точна представа за справянето с общинските задачи и действителното положение на населените места.
Срещата се проведе в читалище Кацелово, което е най-голямото в общината. До седмица в него приключва ремонт на покрива на сградата на стойност 184 хил.лв., за които общината получи одобрение от Комисията по бедствия и аварии.
 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSFModule error

МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019


Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.