Община Две могили

+ - =

Безработицата в община Две могили спада
Wednesday, 17 November 2010 00:00
There are no translations available.

Безработицата в община Две могили спада

39 трайно безработни от община Две могили, регистрирани в Бюротопо  труда придобиха професионална квалификация  строител по проект „Нов избор-развитие и реализация по схема BG051PO001-1.1.03 „Развитие”.

Така кандидатстващата по европейската програма организация –община Две могили се доближава до постигането на една от основните цели на общинската програма за развитие-трайно намаляване на безработицата в общината.С реализирането на проекта 6-7 % от регистираните в Бюрото по труда безработни ще бъдат ангажирани в рамките на 12 месеца по трудов договор по Кодекса на труда .Строителите ще бъдат разпределени на работа в Две могили  и останалите населени места от общината, като за труда си те ще получават минимална работна заплата.
Обучението на одобрените кандидати  започна на 13.09 т.г. и продължи 40 дни. Успешно завършилите курса положиха изпит за правоспособност пред комисия от обучаващата организация Център за професионално обучение към сдружение “ИНОВАЦИОНЕН РЕГИОНАЛЕН УНИВЕРСИТЕТ”, с който община Две могили сключи предварителен договор. На 16.11 т.г. в конферентната зала на общината кметът Драгомир Дамянов поздрави успешно преминалите курса и връчи удостоверения за придобита квалификация. На събитието присъстваха и г-н Пенчев, представител на обучаващата организация, както и г-н Иван Станчев от филиала в Две могили на Бюрото по труда-гр. Бяла. Кметът изрази задоволство от постигнатите от курсистите резултати и ги увери, че общината и занапред ще инициира такива квалификационни курсове, като предпоставка за борба с безработицата и по успешна реализация на пазара на труда. 
Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright © 2010 Dve Mogili Municipality. All rights reserved.