Община Две могили

+ - =

Заместник кмет


Красимира Николаева Русинова

Образование:

Счетоводство и контрол - Икономически университет - гр. Варна

Магистър по финанси - СА "Д. А. Ценов" - гр. Свищов

Професионална квалификация "Магистър по Икономика"

 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSF


Избори за НС 2017


Module error
Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.