Община Две могили

+ - =

Заместник кмет
Красимира Николаева Русинова

Образование:

Счетоводство и контрол - Икономически университет - гр. Варна

Магистър по финанси - СА "Д. А. Ценов" - гр. Свищов

Професионална квалификация "Магистър по Икономика"Инж. Георги Ангелов Великов
Образование – висше
ВНВСУ „Ген. Благой Иванов” гр. София
Специалност „Строителен инженер по промишлено и гражданско строителство - конструктор”
Следдипломни квалификации:
Русенски университет – езикова подготовка – 2003 г.
Европол Хага , Холандия – 2004 г.    
Европейския център за изследване на въпросите на сигурността "Джордж Маршал" – Германия – 2006 г.

 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSF


Избори за Народно събрание 11.07.2021

Module error

Преброяване 2021

Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.