Община Две могили

+ - =

Съобщение
Vineri, 28 Mai 2021 12:19
There are no translations available.

   УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ,

 

   Уведомяваме Ви, че във връзка с План за провеждане на превантивно-образователно мероприятие с участието на деца на територията на РУ на МВР – Две могили, включващо използване на помощни средства и техника за представяне дейността на МВР, ще бъде ограничено движението на моторни превозни средства в централната част на гр. Две могили, в диаметър от 50 м., на площад „Филип Тотю“, пред сградата на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий 1919“-Две могили, за периода от 09:00 ч. до 13:00 ч. на 01.06.2021 г. /вторник/.

Определен е следния обходен маршрут за движение:

- бул. „България“ – ул. „Раковски“ – ул. „Дружба“ – бул. „България“;

- бул. „България“ – ул. „Ст. Терзиев“ – ул. „Райна Княгиня“ – ул. „Кирил и Методий“ – бул. „България“.

 
Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright 2010 Municipiul Dve Mogili. Toate drepturile rezervate.