Община Две могили

+ - =

Трансгранично сътрудничество
Marţi, 02 Noiembrie 2010 00:00
There are no translations available.

   На 29 септември т.г. община Две могили подписа договор по програма „Трансгранично сътрудничество” с Изпълнителното бюро по трансгранично сътрудничество в община Калъраш  по проект „Организиране на исторически възстановки от ученици на трансграничните общини Две могили и Калъраш и презентиране на спектаклите пред обществеността”. Стойността на проекта е 226 000 евро.  Водена от убеждението, че познаването на трансграничния регион с неговото географско, структурно, икономическо, социо-културно и историческо състояние са мостове за обикновените граждани и по всички останали въпроси., община Две могили потърси партньорството на община Калъраш и проектът е вече факт. Не всяка общност в България има балет или театър, но всяка общност има уникална история или е част от история, която съдържа потенциал да я превърне в център на регионална туристическа кампания .Именно това целят дейностите, предвидени  в проекта: пресъздаване на четири етапа от развитието на нашата и румънската история чрез анимирани спектакли –по 4 за всяка от общините  партньори по проекта.За реализирането им ще се ангажират експерти с актьорска насоченост, които ще помогнат на 100 ученика –по 50 от двата града-да придобият театрални умения и знания за своите предци и начинът им на живот. Продължителността на проекта е 12 месеца, като за всеки исторически период ще бъдат изработени автентични костюми, декори и типични за историческия период предмети на бита в духа на епохата, която ще се пресъздава. Целта на община Две могили е да увеличи присъствието на сектор „туризъм” в икономиката на общината, като предпоставка за подобряване благосъстоянието на жителите и. 
Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright 2010 Municipiul Dve Mogili. Toate drepturile rezervate.