Община Две могили

+ - =

Обява
18 Май 2021

За вакантни длъжности във военните формирования на Военноморските сили за служба в доброволния резерв  на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.


1. Със заповед № ОХ-308/15.04.2021г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени 148 вакантни длъжности,както следва:

1.1. Във в.ф. 22580 - Варна, 6 бр. ;

1.2. Във в.ф. 38010 - Варна, 81 бр.

1.3. Във в.ф. 56080 - Варна, 10 бр. ;

1.4. Във в.ф. 22480 - Бургас, 47 бр. ;

1.5. Във в.ф. 34590 - Бургас, 4 бр.

 

2. Кандидатите за вакантните длъжности (мъже/жени) трябва да отговарят на  следните изисквания:

         2.1. да имат средно или по-високо образование;

         2.2. да не са по-възрастни от 40 години, към датата на сключване на договора за военна служба;

         2.3. да са годни за военна служба;

         2.4. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

         2.5. срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

         2.6. да нямат друго гражданство;

         2.7. да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание "уволнение";

         2.8. да покриват нормативите за физическа годност, определени с акт на министъра на отбраната;

         2.9. да са психологично пригодни.


Срок за подаване на документи до 28.07.2021г

 

       Линк към обявата: http://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/obqva_vms.pdf


 

За контакт и информация за:

    • Военно окръжие І степен – Русе – ул. ”Княжеска” № 8, тел. 082/834 817;
    • Офис за военен отчет Две могили, бул.”България” 92, тел. 0887 470 505

интернет сайтове:

    • на Министерство на отбраната - www.mod.bg;
    • на Централно военно окръжие - www.comd.bg.

 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSF


Избори за Народно събрание 11.07.2021

Module error

Преброяване 2021

Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.