Община Две могили

+ - =

Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Две могили
There are no translations available.

С П И С Ъ К
На служителите от РУПБС - Две могили, ул. „Оборище„ № 1

Звание, име, презиме и фамилия на служителят Длъжност Служебен телефон
1 Главен инспектор Росен Николаев Стойков началник началник РСПБЗН 112; 08141/20-38
2 Младши експерт Стойчо Петков Стоев Командир на екип 112; 08141/20-38
3 Младши експерт Емил Славов Василев Командир на екип 112; 08141/20-38
4 Младши експерт Красимир Койчев Георгиев Командир на екип 112; 08141/20-38
5 Младши експерт Явор Стоянов Атанасов Командир на екип 112; 08141/20-38
6 Младши експерт Деян Милчев Димов Командир на екип 112; 08141/20-38

     Мобилен телефон на Началник РУПБС - 0888 730 980

1 .Район обслужван по направление Държавен противопожарен контрол: гр. Две могили и всички населени места в община Две могили; Обслужват се от началника.

2. Район обслужван по направление Пожарогасителна и спасителна дейност: гр. Две могили и всички населени места в община Две могили; част от община Иваново /с. Кошов, с. Червен, с. Табачка, с. Тръстеник/; част от община Борово /с. Обретеник, с. Екзарх Йосиф, с. Горно Абланово, с. Батин/; На дежурство са по 2 служителя.

3. Автомобилите обслужващи района са:
•    Рено Мидлум – автомобил за пожарогасене среден клас
•    Ивеко Дейли - автомобил за пожарогасене лек клас
•    ЗИЛ 130 – автомобил за пожарогасене среден клас – извън щатен
•    Ауди 80 - оперативен автомобил

 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSF


Избори за Народно събрание 11.07.2021

Module error

Преброяване 2021

Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright 2010 Municipiul Dve Mogili. Toate drepturile rezervate.