Община Две могили

+ - =

Биографична справка


БОЖИДАР ДИМИТРОВ БОРИСОВ

Образование - висше:

ВНВАУ "Г. Димитров" - гр. Шумен

специалност "Инженер по геодезия, фотограметрия и картография"

ВА "Г.С. Раковски" - гр. София

специалност "Командно - щабен, оперативно - тактическа, топогеодезично осигуряване"


 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSF


Избори за Народно събрание 11.07.2021

Module error

Преброяване 2021

Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.