Община Две могили

+ - =

Кметски наместници

Untitled 1

Снимка Автобиография

Георги Тодоров Корчев


Кметски наместник в с. Пепелина, община Две могилиГабриела Иванова Маджарова - ДимоваКметски наместник в с. Широково, община Две могилиГеорги Стоев ИвановКметски наместник в с. Каран Върбовка, община Две могили

Телефон за връзка:081461/253; 239Стефан Димитров Стефанов
Кметски наместник в с. Острица, община Две могили

Телефон за връзка:081464/264Искра Димитрова Илиева
Кметски наместник в с. Могилино, община Две могили

Телефон за връзка:081463/236

 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSF


Избори за Народно събрание 11.07.2021

Module error

Преброяване 2021

Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.