Община Две могили

+ - =

Кметове на кметства

Untitled 1

<
Снимка Автобиография

АНГЕЛИНА ПЕНЧЕВА НАЧЕВА

Кмет на кметство с. Баниска, община Две могилиТелефон за връзка: 08147/22 53; 22 05


НЕДКО СТЕФАНОВ ХРИСТОВ

Кмет на кметство с. Батишница, община Две могилиТелефон за връзка: 0896871512

Георги Малев Георгиев

ГЕОРГИ МАЛЕВ ГЕОРГИЕВ

Кмет на кметство с. Бъзовец, община Две могили


Роден на 02.01.1952 г. в с. Баниска, област Русе.
Притежава средно специално образование, завършил Техникум по селско стопанство „Образцов чифлик” гр.Русе, специалност „Животновъдство”, квалификация „Среден техник животновъд”.
Разведен, с 2 деца.

Телефон за връзка: 08142/24 74; 22 54

Иван Николаев Николаев

ИВАН НИКОЛАЕВ НИКОЛАЕВ

Кмет на кметство с. Кацелово, община Две могили


Роден на 12.08.1953 г. в с.Кацелово, област Русе.
Притежава средно образование, завършил СПТУ по машиностроене гр.Русе, специалност „Леяр-формовчик”, квалификация „Работник-специалист, четвърти разряд”.
Женен

Телефон за връзка: 08149/200


СЕТВИЙЕ ЮСЕИН ИМАМОВА

Кмет на кметство с. Помен, община Две могили


Родена на 24.09.1964 г.


Телефон за връзка: 081466/336; 321; 359


ИСМЕТ РИЙЗАЕВ ОСМАНОВ

Кмет на кметство с. Чилнов, община Две могили
Телефон за връзка: 08142/22 19

ЙОРДАН ТОДОРОВ ЙОРДАНОВ

Кмет на кметство с. Острица, община Две могили


Телефон за връзка: 081464/264


ПЕТКО АНТОНОВ ПЕТКОВ

Кмет на кметство с. Могилино, община Две могили


Телефон за връзка: 081463/236

 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSFModule error

МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019


Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.