Община Две могили

+ - =

Проект за незабавна подкрепа
Thursday, 02 July 2020 08:48
There are no translations available.

 ДО: Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост, гр. Две могили

 Относно: Проект за незабавна подкрепа за подпомагане на уязвими общности, засегнати от кризата с вируса COVID-19 в България


   Уважаема г-жо Куцарова,

 В качеството ми на директор на Български дарителски форум – представляващ за целите на договаряне предоставянето на подкрепа от Фонд „Обединени срещу COVID-19“, иницииран от Български дарителски форум, Фондация „Америка за България“, Посолство на САЩ в България и Американска търговска камара в България, имам удоволствието да Ви уведомя, че потвърждаваме предоставянето на дарение за Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост, с. Две могили, ЕИК 5305290171 в размер на 5 000 лева.

 Фонд „Обединени срещу COVID-19“ е създаден за подпомагане на уязвими общности, засегнати от кризата с вируса COVID-19 в България. Благодарение на набраните дарителски средства от фондации, компании и индивидуални дарители, Фондът подкрепя дейности, насочени към първостепенни нужди, включително доставка на храни, лекарства, предпазни средства, ежедневна грижа, психологическа помощ и друг вид подкрепа, с които се цели оказване на помощ на най-уязвимите групи в обществото.

 Дарението към представляваната от Вас организация ще бъде изплатено еднократно по банков път. Към настоящото писмо е приложен проект на договор, който урежда правилата и условията по получаване и изразходване на средствата от Фонда. Приложени са и образци на всички съпътстващи документи.

 Моля в срок до 01.06.2020 г. писмено в електронно съобщение до This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it да потвърдите, че приемате дарението при изпълнението на условията, описани в договора, и съответно го приложите подписан.

 При въпроси относно получаването на дарението, както и при изпълнението на условията, моля, не се колебайте да се свържете с нас!


 С най-добри пожелания за успех в начинанията,

 Оперативен Борд на основателите на Фонд „Обединени срещу COVID-19“

 

Красимира Величкова, изпълнителен директор, Български дарителски форум

Десислава Тальокова, изпълнителен директор, Фондация „Америка за България“

Петър Т. Иванов, изпълнителен директор, Американска търговска камара в България

Представител на Посолството на САЩ в София

 
Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright © 2010 Dve Mogili Municipality. All rights reserved.