Община Две могили

+ - =

Заповеди на Министерство на здравеопазването във връзка с разпространението на COVID-19
Thursday, 18 June 2020 06:08
There are no translations available.

  • РД-01-339/17.06.2020г. - временни звена за граничен здравен контрол на граничните контролно-пропусквателни пунктове Капитан Петко войвода и Кардам.
  • РД-01-341/17.06.2020г. - временна забрана за влизане на територията на Република България.
 
Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright © 2010 Dve Mogili Municipality. All rights reserved.