Община Две могили

+ - =

Проекти за отмяна, изменения и допълнения на нормативни актове
08 Декември 2015

Проекти за изменения и допълнения на нормативни актове

ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА

МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НАТЕРИТОРИЯТА

НА

ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ, ОБЛАСТ РУСЕ


 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSFModule error

Преброяване 2021

Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.