Община Две могили

+ - =

Съобщение
Joi, 19 Martie 2020 15:53
There are no translations available.

   ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

   Община Две могили постъпи писмо от „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Русе относно временни промени в дейността на дружеството с цел ограничаване разпространението на коронавируса.

С подробна информация за организацията на работата на дружеството може да се запознаете от приложеното съобщение.


 

 
Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright 2010 Municipiul Dve Mogili. Toate drepturile rezervate.