Община Две могили

+ - =

Информационни масиви и ресурси

ОПИСАНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ МАСИВИ И РЕСУРСИ, ИЗПОЛЗВАНИ ОТ ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ


НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТАСРОК НА ДОГОВОРАПОЛЗВАТЕЛДОСТАВЧИК
1
АРХИМЕД е-Община2021 г.
Общинска администрацияДавид холдинг АД
2
АПИС  72021 г.
Общинска администрацияАПИС 
3
ActWare и ЛБД Население2024 г
Общинска администрацияАРМСОФТ М ЕООД
4
ПП Матеус2022 г
МДТ
Информационно обслужване
5
ПП   ТРЗ- Спектър /заплати/2021 г.
СчетоводствоЕТ „ДИЕЛ- Л. Божурски“
6
ПП Наеми2021 г.
Общинска собственостЕТ „ДИЕЛ- Л. Божурски“
7
WorkFlow2021 г.
Счетоводство„РИМСОФТ – 7“ ЕООД 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSF


Избори за Народно събрание 11.07.2021

Module error

Преброяване 2021

Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.