Община Две могили

+ - =

СЪОБЩЕНИЕ
13 Март 2020

   Във връзка с изпълнение на Заповед № 202 от 08.03.2020 г. на Кмета на община Две могили, относно мерки за неразпространение на COVID-19, се забранява до второ нареждане провеждането на традиционния съботен пазар в град Две могили.

 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSF



Module error

Преброяване 2021

Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.