Община Две могили

+ - =

ЗПКОНПИ
There are no translations available.

Входящ №/дата

Вид на декларацията по чл. 35 от ЗПКОНПИ

Име, фамилия

Месторабота

Длъжност

№ 1 /26.03.2018г.

№ 38/10.05.2018г.

чл. 35. ал. 1, т. 1

чл. 35, ал. 1, т. 2

Мариета Петрова

Община Две могили

Секретар

№ 2/27.03.2018г.

№ 42/15.05.2018г.

чл. 35. ал. 1, т. 1

чл. 35, ал. 1, т. 2

Галина Кънчева

Община Две могили

Директор Дирекция АПИО

№ 3/27.03.2018г.

№ 44/15.05.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 1

чл. 35, ал. 1, т. 2

Петя Енчева

Община Две могили

гл. спец. Човешки ресурси

№ 4/30.03.2018г.

№ 4/30.03.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 1

чл. 35, ал. 1, т. 2

Йоана Димитрова

Община Две могили

Гл. юрисконсулт

№ 5/30.03.2018г.

№ 69/05.06.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 1

чл. 35, ал. 1, т. 2

Иваничка Янкова

Община Две могили

Мл. експерт КВТЗП

№ 6/10.04.2018г.

№ 70/05.06.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 1

чл. 35, ал. 1, т. 2

Габриела Манджарова - Димова

Община Две могили

Км. наместник

с. Широково

№ 7/10.04.2018г.

№ 48/15.05.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 1

чл. 35, ал. 1, т. 2

Симеонка Иванова

Община Две могили

Гл. специалист МДТ

№ 8/10.04.2018г.

№ 47/15.05.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 1

чл. 35, ал. 1, т. 2

Юлиян Калинов

Община Две могили

Мл. експерт МДТ

№ 9/10.04.2018г.

№ 46/15.05.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 1

чл. 35, ал. 1, т. 2

Невянка Димитрова

Община Две могили

Гл. специалист МДТ

№ 10/10.04.2018г.

№ 49/15.05.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 1

чл. 35, ал. 1, т. 2

Искра Филипова

Община Две могили

Началник отдел МДТ

№ 11/10.04.2018г.

№ 61/15.05.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 1

чл. 35, ал. 1, т. 2

Наталия Георгиева

Община Две могили

Финансов контрольор

№ 12/10.04.2018г.

№ 45/15.05.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 1

чл. 35, ал. 1, т. 2

Росица Димитрова

Община Две могили

Гл. експерт Бюджет

№ 13/10.04.2018г.

№ 57/15.05.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 1

чл. 35, ал. 1, т. 2

Галина Минчева

Община Две могили

Старши счетоводител

№ 14/10.04.2018г.

№ 59/15.05.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 1

чл. 35, ал. 1, т. 2

Сениха Тасим

Община Две могили

Старши счетоводител

№ 15/10.04.2018г.

№ 56/15.05.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 1

чл. 35, ал. 1, т. 2

Недка Гецова

Община Две могили

Старши счетоводител

№ 16/10.04.2018г.

№ 60/15.05.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 1

чл. 35, ал. 1, т. 2

Марийка Андреева

Община Две могили

Директор Дирекция ФМДТ

№ 17/10.04.2018г.

№ 58/15.05.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 1

чл. 35, ал. 1, т. 2

Цветанка Радушева

Община Две могили

Началник отдел и гл. счетоводител

№ 19/11.04.2018г.

№ 55/15.05.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 1

чл. 35, ал. 1, т. 2

Хюлия Севдалиева

Община Две могили

Служител по СИОМП и Екология

№ 20/17.04.2018г.

№ 52/15.05.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 1

чл. 35, ал. 1, т. 2

Ферихан Сюлейманова

Община Две могили

Мл. експерт РР

№ 21/18.04.2018г.

№ 72/06.06.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 1

чл. 35, ал. 1, т. 2

Димитранка Христова

Община Две могили

Ст. специалист УТ

№ 22/18.04.2018г.

№ 22/18.04.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 1

чл. 35, ал. 1, т. 2

Йорданка Тодорова

Община Две могили

Гл. специалист УТ

№ 23/18.04.2018г.

№ 50/15.05.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 1

чл. 35, ал. 1, т. 2

Айлин Юсеинова

Община Две могили

Директор Дирекция РР

№ 24/18.04.2018г.

№ 51/15.05.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 1

чл. 35, ал. 1, т. 2

Юлия Колева

Община Две могили

Гл. специалист Общинска собственост

№ 25/18.04.2018г.

№ 71/05.06.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 1

чл. 35, ал. 1, т. 2

Нейхан Назиф

Община Две могили

Началник отдел ОСРР

№ 26/19.04.2018г.

№ 37/14.05.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 1

чл. 35, ал. 1, т. 2

Миглена Димитрова

Община Две могили

Мл. експерт ЕТООСИМ

№ 27/19.04.2018г.

№ 73/05.06.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 1

чл. 35, ал. 1, т. 2

Петър Кръстев

Община Две могили

Мл. експерт САСКИТ

№ 28/19.04.2018г.

№ 40/14.05.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 1

чл. 35, ал. 1, т. 2

Трифон Трифонов

Община Две могили

Гл. спец. УТ

№ 29/19.04.2018г.

№ 65/15.05.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 1

чл. 35, ал. 1, т. 2

Владимира Владимирова

Община Две могили

Гл. специалист АОДА

№ 30/19.04.2018г.

№ 74/05.06.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 1

чл. 35, ал. 1, т. 2

Галина Кръстева

Община Две могили

Ст. юрисконсулт и мл. експерт Образование и спорт

№ 31/19.04.2018г.

№ 53/15.05.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 1

чл. 35, ал. 1, т. 2

Сашка Димитрова

Община Две могили

Мл. експерт СДЗ

№ 32/20.04.2018г.

№ 43/15.05.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 1

чл. 35, ал. 1, т. 2

Красимира Бодурова

Община Две могили

Гл. специалист ГРАО

№ 33/20.04.2018г.

№ 33/20.04.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 1

чл. 35, ал. 1, т. 2

Валентин Георгиев

Община Две могили

Специалист Чистота

№ 34/20.04.2018г.

№ 66/25.05.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 1

чл. 35, ал. 1, т. 2

Георги Корчев

Община Две могили

Кметски нам. На с. Пепелина

№ 35/20.04.2018г.

№ 54/15.05.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 1

чл. 35, ал. 1, т. 2

Петя Христова

Община Две могили

Мл. експерт ГРАО

№ 36/20.04.2018г.

№ 41/14.05.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 1

чл. 35, ал. 1, т. 2

Зейхан Зейнолов

Община Две могили

Мл. експерт ЛТСД

№35#/15.05.2018г.

№137/15.05.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 1

чл. 35, ал. 1, т. 2

Георги Иванов

Община Две могили

Кметски нам. с. К. Върбовка

№ 85/05.06.2018г.

№131/14.05.2019г.

чл. 35, ал. 1, т. 1

чл. 35, ал. 1, т. 2

Снежана Иванова

Община Две могили

Ст. специалист в км. нам. с. Каран Върбовка

№ 82/05.06.2018г.

№ 67/05.06.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 1

чл. 35, ал. 1, т. 2

Ралица Георгиева

Община Две могили

Директор на ЦПЛРИСКИОНИС

№ 68/05.06.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 1

Пламен Маринов

Община Две могили

Гл. архитект

№ 76/05.06.2018г.

№ 77/05.06.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 1

чл. 35, ал. 1, т. 2

Цветелина Йорданова

Община Две могили

Директор ЦНСТПЛУИ

№ 79/06.06.2018г.

№ 78/05.06.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 1

чл. 35, ал. 1, т. 2

Албена Томова

Община Две могили

Директор ОП ОХ

№ 80/05.06.2018г.

№ 81/05.06.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 1

чл. 35, ал. 1, т. 2

Цветелина Райчева

Община Две могили

Управител ЗЖ

№ 83/05.06.2018г.

№ 84/05.06.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 1

чл. 35, ал. 1, т. 2

Венета Илиева

Община Две могили

Директор ДГ Първи юни Баниска

№ 86/05.06.2018г.

№ 87/05.06.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 1

чл. 35, ал. 1, т. 2

 Надежда Ангелова

Община Две могили

Директор ДГ Св. Св. К. и Методий

№ 89/05.06.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 1

 Татяна Петрова

Община Две могили

Директор ДЯ 

№ 91/13.08.2018г.

№ 90/13.08.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 1

чл. 35, ал. 1, т. 2

Маргарита Андреева

Община Две могили

Гл. спец. ГРАО

№ 92/13.08.2018г.

№ 93/13.08.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 1

чл. 35, ал. 1, т. 2

Илиана Калчева

Община Две могили

Мл.експерт ГРАО

№ 94/03.09.2018г.

№ 95/03.09.2018г.

чл. 35, ал. 1, т. 1

чл. 35, ал. 1, т. 2

 Петър Петров

Община Две могили

Управител ЦОП

№96/10.12.2018г.

№97/09.01.2019г.

Чл. 35, ал. 1, т. 1

Чл. 35, ал. 1, т. 2

 Здравко Ефтимов

Община Две могили

Гл. спец. ОС

№142/22.07.2019г.

№142/22.07.2019г.

Чл.35, ал. 1, т. 1

Чл.35, ал. 1, т. 2

Явор Цветанов

Община Две могили

Директор ОП ОХ

№144/18.11.2019г.

№145/09.12.2019г.

Чл.35, ал. 1, т. 1

Чл.35, ал.1, т.  2

Марияна Тодорова

Община Две могили

Гл. спец. АОДА

№145-1/13.12.2019г.

№153/17.01.2020г.

Чл.35, ал.1, т.1

Чл.35, ал.1, т.2

Стефан Стефанов

Община Две могили

Км. нам. Острица

№146/13.12.2019г.

№147/30.12.2019г.

Чл.35, ал.1,т.1

Чл.35, ал.1,т.2

Панайот Янков

Община Две могили

Финансов контрольор

№148/06.01.2020г.

№150/08.01.2020г.

Чл.35, ал.1,т.1

Чл.35, ал.1,т.2

Костадин Костадинов

Община Две могили

юрисконсулт

№149/06.01.2020г.

№155/04.02.2020г.

Чл.35, ал.1,т.1

Чл.35, ал.1,т.2

Айше Шабанова

Община Две могили

Спец. СДЗ

№151/08.01.2020г.

№151/08.01.2020г.

Чл.35, ал.1,т.1

Чл.35, ал.1,т.2

Искра Илиева

Община Две могили

Км. нам. Могилино

№154/31.01.2020г.

№156/28.02.2020г.

Чл.35, ал.1,т.1

Чл.35, ал.1,т.2

Севгюл Юмерова

Община Две могили

Мл. експерт ГРАО

№204/01.08.2020г.

№155/31.08.2020г.

Чл.35, ал.1,т.1

Чл.35, ал.1,т.2

Стамен Статев

Община Две могили

САСКИТ
Декларации на кметове, кметски наместници и общински съветници:

Входящ №/дата

Вид на декларацията по чл. 35 от ЗПКОНПИ

Име, фамилия

Месторабота

Длъжност

№1/23.02.2018г.

№34/04.12.2019г.

Чл.35, ал.1, т.1

Чл.35, ал.1, т.1

Христина Ефтимова

Община Две могилиОбщински съветник

№2/23.02.2018г.

Чл.35, ал.1, т.1

Светлозар ДоневОбщина Две могилиОбщински съветник

№3/23.02.2018г.

Чл.35, ал.1, т.1

Стефан СтефановОбщина Две могилиОбщински съветник

№4/22.02.2018г.

Чл.35, ал.1, т.1

Георги ГеоргиевОбщина Две могилиОбщински съветник

№5/22.02.2018г.

№39/04.12.2019г.

Чл.35, ал.1, т.1

Чл.35, ал.1, т.1

Галя ДодеваОбщина Две могилиОбщински съветник

№6/23.02.2018г.

Чл.35, ал.1, т.1

Севгюл ЮмероваОбщина Две могилиОбщински съветник

№7/23.02.2018г.

Чл.35, ал.1, т.1

Румен ДраковОбщина Две могилиОбщински съветник

№8/23.02.2018г.

Чл.35, ал.1, т.1

Димитър ДимитровОбщина Две могилиОбщински съветник

№9/23.02.2018г.

Чл.35, ал.1, т.1

Светлана ЦветановаОбщина Две могилиОбщински съветник

№10/23.02.2018г.

№35/04.12.2019г.

Чл.35, ал.1, т.1

Чл.35, ал.1, т.1

Мехмед ЧолаковОбщина Две могилиОбщински съветник

№11/23.02.2018г

№33/04.12.2019г.

Чл.35, ал.1, т.1

Чл.35, ал.1, т.1

Мехмед МехмедовОбщина Две могилиОбщински съветник

№12/23.02.2018г

Чл.35, ал.1, т.1

Николай ХристовОбщина Две могилиОбщински съветник

№13/23.02.2018г

№36/04.12.2019г.

Чл.35, ал.1, т.1

Чл.35, ал.1, т.1

Ивайло ПеневОбщина Две могилиОбщински съветник

№14/23.02.2018г

№29/04.12.2019г.

Чл.35, ал.1, т.1

Чл.35, ал.1, т.1

Румен МарковОбщина Две могилиОбщински съветник

№15/23.02.2018г

Чл.35, ал.1, т.1

Велко ИвановОбщина Две могилиОбщински съветник

№16/23.02.2018г

Чл.35, ал.1, т.1

Байчо ГеоргиевОбщина Две могилиОбщински съветник

№17/23.02.2018г

Чл.35, ал.1, т.1

Айдън КарамехмедовОбщина Две могилиОбщински съветник

№18/04.04.2018г

№45/04.12.2019г.

Чл.35, ал.1, т.1

Чл.35, ал.1, т.1

Божидар БорисовОбщина Две могилиКмет на Община

№19/04.04.2018г

№41/04.12.2019г.

№34/04.06.2020г

Чл.35, ал.1, т.1

Чл.35, ал.1, т.1

Чл.35, ал.1, т.2

Исмет ОсмановКметство с.ЧилновКмет на Кметство

№20/04.04.2018г

Чл.35, ал.1, т.1

Иван НиколаевКметство с.КацеловоКмет на Кметство

№21/04.04.2018г

Чл.35, ал.1, т.1

Йордан ЙордановКметство с.ОстрицаКмет на Кметство

№22/04.04.2018г

Чл.35, ал.1, т.1

Петко ПетковКметство с.МогилиноКмет на Кметство

№23/04.04.2018г

Чл.35, ал.1, т.1

Георги ГеоргиевКметство с.БъзовецКмет на Кметство

№24/04.04.2018г

Чл.35, ал.1, т.1

Георги КорчевКметско н-во с.ПепелинаКметски наместник

№25/04.04.2018г

Чл.35, ал.1, т.1

Габриела ДимоваКметско н-во с.ШироковоКметски наместник

№26/04.04.2018г

№44/04.12.2019г

№27/15.05.2019г

Чл.35, ал.1, т.1

Чл.35, ал.1, т.1

Чл.35, ал.1, т.2

Сетвийе Имамова

Кметство  с.Помен

Кмет на Кметсво

№27/04.12.2019г.

Чл.35, ал.1, т.1

Драгомир ДрагановОбщина Две могилиОбщински съветник

№28/04.12.2019г.

Чл.35, ал.1, т.1

Бисер ЙончевОбщина Две могилиОбщински съветник

№30/04.12.2019г.

Чл.35, ал.1, т.1

Юсеин ЮсеиновОбщина Две могилиОбщински съветник

№31/04.12.2019г.

Чл.35, ал.1, т.1

Ивайло ИвановОбщина Две могилиОбщински съветник

№32/04.12.2019г.

Чл.35, ал.1, т.1

Ахмед АхмедОбщина Две могилиОбщински съветник

№37/04.12.2019г.

Чл.35, ал.1, т.1

Юлиана ТодороваОбщина Две могилиОбщински съветник

№38/04.12.2019г.

Чл.35, ал.1, т.1

Соня Неделчева-НечеваОбщина Две могилиОбщински съветник

№40/04.12.2019г.

№30/05.05.2020г.

Чл.35, ал.1, т.1

Чл.35, ал.1, т.2

Ангелина НечеваКметсво с.БанискаКмет на Кметство

№42/04.12.2019г.

№31/12.05.2020г

Чл.35, ал.1, т.1

Чл.35, ал.1, т.2

Владимир ВитановКметство с.КацеловоКмет на Кметство

№43/04.12.2019г.

№35/12.06.2020г.

Чл.35, ал.1, т.1

Чл.35, ал.1, т.2

Лъчезар МиневКметство с.БъзовецКмет на Кметство

№46/04.12.2019г.

№33/18.05.2020г

Чл.35, ал.1, т.1

Чл.35, ал.1, т.2

Недко ХристовКметство с.БатишницаКмет на кметство


 
Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright © 2010 Dve Mogili Municipality. All rights reserved.