Община Две могили

+ - =

Постоянни комисии


ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

в Общински съвет при Община Две могили
(мандат 2019 – 2023 година)


Комисия Състав Позиция

1

Бюджет и финанси

Христина Ефтимова

Председател

Соня Неделчева – Нечева

Секретар

Ахмед Недрет

Член

Мехмед Чолаков

Член

Юсеин Юсеинов

Член

Драгомир Дамянов

Член

Бисер Йончев

Член

       

2

Комисия по териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление и нормативна уредба

Румен Марков

Председател

Ахмед Недрет

Секретар

Галя Додева

Член

Ивайло Димитров

Член

Мехмед Мехмедов

Член

Драгомир Дамянов

Член

Ивайло Пенев

Член

       

3

Комисия по образование, култура, вероизповедания, символика, младежта, спорта и туризма, здравеопазване и социална политика

Ивайло Пенев

Председател

Мехмед Мехмедов

Секретар

Галя Додева

Член

Юсеин Юсеинов

Член

Румен Марков

Член

       

4

Kомисия по противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество, сигурност, земеделие, животновъдство и гори, екология и други дейности

 

Мехмед Чолаков

Председател

Бисер Йончев

Секретар

Христина Ефтимова

Член

Ивайло Димитров

Член

Соня Неделчева - Нечева

Член

       
       


 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSF


Избори за Народно събрание 11.07.2021

Module error

Преброяване 2021

Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.