Община Две могили

+ - =

Общо събрание Пепелина
12 Септември 2010

      Община Две могили, уведомява жителите на с. Пепелина, имащи право на глас, че на 12.09.2010г. от 9.00 часа в сградата на кметство с. Пепелина, община Две могили да се проведе Общо събрание на населението на с. Пепелина


>> Цялото съобщение


 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSFModule error

Преброяване 2021

Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.