Община Две могили

+ - =

Заповед № 592
Marţi, 24 August 2010 00:00
There are no translations available.

     Във връзка с произвеждането на частичен избор на кмет в кметство Каран Върбовка насрочен на 16.10.2010 г. ОБРАЗУВАМ 1 /една/ ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ на територията на кметството и утвърждавам номерация и, както следва


>> Цялата заповед


 
Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright 2010 Municipiul Dve Mogili. Toate drepturile rezervate.