Община Две могили

+ - =

Побратимени градове

  • Община Букшани, Румъния, 04.07.2008 г.


  • Община Прунду Бъргълуй, Румъния, 18.08.2008 г.

По случай Международния ден на детето в Република Турция, община Алтънова отправи официална покана за участие на деца от община Две могили във фестивала, който се проведе за първи път съвместно с побратимените им общини.
    Участници във фестивала бяха деца от общините Алтънова (Р. Турция), Две могили (Р. България) и Татлъсу (Кипър). Кмета на община Татлъсу беше впечатлен от изпълненията на нашите деца и отправи покана за участие в техния фестивал, който ще се състои през месец септември 2012 г. Беше отправена покана и към ръководството на общината за побратимяване на двете общини – община Две могили и община Татлъсу.
    На визитата, представителите от трите общини си размениха подаръци, а на 23 април  2012 г.– „Деня на детето” наградиха децата с медали и купи.
    За затвърждаване на добрите отношения между побратимените общини, децата и техните ръководители засадиха дръвчета, за които ще се грижат местните деца на община Алтънова.

 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSF


Избори за Народно събрание 11.07.2021

Module error

Преброяване 2021

Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.