Община Две могили

+ - =

Конкурс за длъжност началник на отдел „Устройство на територията и строителство”
Miercuri, 22 Mai 2019 14:01
There are no translations available.

Заявление за участие в конкурс може да изтеглите от тук.

Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС може да изтеглите от тук.

 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSF


Избори за Народно събрание 11.07.2021

Module error

Преброяване 2021

Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright 2010 Municipiul Dve Mogili. Toate drepturile rezervate.