Община Две могили

+ - =

Решения 2010 г.

Заседание № 45 - 29.01.2010

Заседание № 46 - 19.02.2010

Заседание № 47 - 19.03.2010

Заседание № 48 - 23.04.2010

Заседание № 49 - 26.05.2010

Заседание № 50 - 02.07.2010

Заседание № 51 - 05.08.2010

Заседание № 52 - 20.08.2010

Заседание № 53 - 27.09.2010

Заседание № 54 - 19.10.2010

Заседаниe № 55 - 05.11.2010

Заседаниe № 56 -27.12.2010

 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSF


Избори за Народно събрание 2021

Module error

Преброяване 2021

Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.