Община Две могили

+ - =

Мандат 2003-2007

С П И С Ъ К

на общинските съветници в Общински съвет при Община Две могили
(мандат 2003 – 2007 година)

Име Роден на Адрес
1 Ахмед Назиф
ФЕИМ
16.04.1948г. град Две могили – 7150, улица „Сакар планина” №11
2 Ахмед Реджебов
СЮЛЕЙМАНОВ
18.09.1957г. град Две могили – 7150, улица „Генерал Гурко” №28
3 Гюлшен Мурадова
ВЕЙСЯЛОВА
22.09.1968г. село Помен – 7164, улица „Иван Вазов” №6
4 Драгомир Дамянов
ДРАГАНОВ
22.08.1958г. град Две могили – 7150, улица „Орлова чука” №6
5 Иван Георгиев
ВЪЛКОВ
08.11.1958г. град Две могили – 7150, улица „Тодор Каблешков” №20
6 Иван Стоянов
АНДРЕЕВ
04.08.1960г. град Две могили – 7150, улица „Филип Тотю” №17
7 Илиян Пенев
ИВАНОВ
01.07.1965г. град Две могили – 7150, улица „Христо Г. Данов” №10
8 Исмаил Халил
ИСМАИЛ
20.05.1964г. град Две могили – 7150, улица „Назъм Хикмет” №4
9 Йордан Георгиев
ВЕЛИКОВ
23.09.1972г. град Две могили, булевард „България” №60
10 Марин Великов
СТОЯНОВ
29.07.1946г. село Бъзовец – 7168, улица „Девети септември” №3
11 Недю Радков
ЦАНЕВ
23.12.1954г. град Две могили – 7150, улица „Дружба” №60
12 Николай Христов
ХРИСТОВ
17.11.1960г. град Две могили – 7150, улица „Баба Тонка” №11
13 Петър Колев
ПЕТРОВ
27.10.1945г. град Две могили – 7150, улица „Генерал Скобелев” №7
14 Румен Манолов
МАРКОВ
08.04.1971г. град Две могили – 7150, улица „Васил Левски” №22
15 Стефан Димитров
СТЕФАНОВ
28.03.1957г. град Две могили – 7150, булевард „България” №69, вход 2
16 Тодор Радославов
ТОДОРОВ
04.10.1944г. град Две могили – 7150, улица „Георги Бенковски” №14
17 Тодор Стоянов
ТОДОРОВ
15.01.1948г. град Две могили – 7150, улица „Стара планина” №2
18 Хасан Мустафов
ЮЗЕИРОВ
20.07.1951г. град Две могили – 7150, улица „Видин” №10
19 Христо Иванов
КОЛЕВ
01.12.1944г. град Две могили – 7150, улица „Пловдив” №2
20 Юлия Маринова
ЙОРДАНОВА
27.03.1954г. град Две могили – 7150, улица „Цар Иван Асен” №5
21 Янка Борисова
ЙОРДАНОВА
04.02.1962г. село Чилнов – 7162, улица „Вела Пискова” №3
 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSF


Избори за Народно събрание 11.07.2021

Module error

Преброяване 2021

Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.