Община Две могили

+ - =

Действащи наредбиНАРЕДБА

 

№ 30

 

ЗА

УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА

 СПОРТНИТЕ ОБЕКТИ, СОБСТВЕНОСТ НА

ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ,

ОБЛАСТ РУСЕ


 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSFModule error

Преброяване 2021

Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.